• darkblurbg

  DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC

 • darkblurbg

  CHƯƠNG TRÌNH TALKSHOW
  "GIAO LƯU, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP"

 • slidebg1

  NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP DẪN
  TỔNG TRỊ GIÁ TRÊN 100 TRIỆU ĐỒNG

 • darkblurbg

  NHIỀU HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU
  TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG


NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

ĐỒNG TÀI TRỢ
© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN