LỊCH SỬ NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG UEL

HISTORY STORIES

1. Ngày hội tuyển dụng & Giao lưu sinh viên Quốc tế 2015 - UEL Career Day 2015 (UCD 2015)

- Thời gian tổ chức: Ngày 10/10/2015 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
- Quy mô: 27 doanh nghiệp tham gia
2. Ngày hội tuyển dụng UEL 2014 - UEL Career Day 2014 (UCD 2014)


- Thời gian tổ chức: Ngày 25/10/2014 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
- Quy mô: 24 doanh nghiệp tham gia
3. Ngày hội tuyển dụng việc làm UEL 2014 - UEL Career Fair 2014 (UCF 2014)


- Thời gian tổ chức: Ngày 31/5/2014 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
- Quy mô: 32 doanh nghiệp tham gia
4. Ngày hội tuyển dụng thực tập UEL 2013 - UEL Intership Day 2013 (UID 2013)


- Thời gian tổ chức: Ngày 01/12/2013 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
- Quy mô: 25 doanh nghiệp tham gia5. Ngày hội Doanh nghiệp và Sinh viên ĐHQG TP.HCM 2012

- Thời gian tổ chức: Ngày 08/10/2012 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Bách Khoa
- Đơn vị tổ chức: Ban Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Kinh tế - Luật
6. Ngày hội tuyển dụng thực tập UEL 2011 - UEL Intership Day 2011 (UID 2011)

- Thời gian tổ chức: Ngày 05/11/2011 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
7. Ngày hội Doanh nghiệp và Sinh viên ĐHQG TP.HCM 2011

- Thời gian tổ chức: Ngày 08/10/2011 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Bách Khoa
- Đơn vị tổ chức: Ban Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Kinh tế - Luật
8. Ngày hội Doanh nghiệp và Sinh viên ĐHQG TP.HCM 2010

- Thời gian tổ chức: Ngày 08/10/2010 (thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Bách Khoa
- Đơn vị tổ chức: Ban Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Kinh tế - Luật


© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN