LỘ TRÌNH DOANH NGHIỆP THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG


CÁCH THỨC - LỘ TRÌNH DOANH NGHIỆP THAM GIA
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - UEL CAREER DAY 2016
08.10.2016
Ban tổ chức Ngày hội tuyển dụng 2016 gửi doanh nghiệp:
- Thư ngỏ mời tham gia & Kế hoạch tổ Ngày hội tuyển dụng
- Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng
- Form mẫu đăng ký tham gia chương trình
- Hình ảnh sơ đồ bố trí gian hàng tuyển dụng
- Thông tin nhân sự liên hệ của Ban tổ chức chương trình

 
THƯ NGỎ
 
PHÚC ĐÁP - PHẢN HỒI
 
 - Doanh nghiệp xem thông tin hồ sơ chương trình của Nhà trường gửi
 - Phúc đáp phản hồi lại Nhà trường về việc tham gia chương trình
 - Gửi Form mẫu đăng ký (có xác nhận) đến nhân sự phụ trách tiếp nhận của  Nhà trường
 - Thông tin về nhân sự liên hệ- Doanh nghiệp và Ban tổ chức thống nhất nội dung hoạt động, vị trí gian hàng, thời gian gặp mặt, quy trình, thủ tục...
- Doanh nghiệp cung cấp thông tin giới thiệu doanh nghiệp, cơ hội tuyển dụng, chương trình hoạt động cho Ban tổ chức
- Doanh nghiệp thực hiện thanh toán chi phí tham gia chương trình
- Nhà trường thực hiện thủ tục thanh toán theo yêu cầu doanh nghiệp

 
THỎA THUẬN - THỐNG NHẤT
 
THAM GIA NGÀY HỘI
 
 - Ban tổ chức thi công và bàn giao gian hàng cho doanh nghiệp trước 1-2 ngày diễn ra Ngày hội tuyển dụng.
 - Doanh nghiệp trang trí khu vực gian hàng
 - 08.10.2016: Tham gia Ngày hội tuyển dụng
 - Doanh nghiệp triển khai các nội dung hoạt động
 - Phối hợp với Ban tổ chức cùng giải quyết những vấn đề phát sinhQuý Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng xem nội dung Hồ sơ Ngày hội tuyển dụng dưới đây.

HỒ SƠ NGÀY HỘI
© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN