DOANH NGHIỆP THAM GIA UCD 2016

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - UEL CAREER DAY 2016
08.10.2016

Ngày hội tuyển dụng - UEL Career Day 2016
với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ và luật,...

Để biết thêm thông tin về các tổ chức và doanh nghiệp tham gia cũng như cơ hội tuyển dụng của các nhà tuyển dụng, vui lòng nhấn chọn vào logo doanh nghiệp.


 DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG 2016  
         
         
DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAN HÀNG   
   


         
       
         
 
     
         
         
         
         
         
       
         

       
         
         
         
 
       


© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN