SƠ ĐỒ GIAN HÀNG UCD 2016SƠ ĐỒ GIAN HÀNG 
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - UEL CAREER DAY 2016
08.10.2016

KHU VỰC BAN TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ (TỪ 1 ĐẾN 13)
KHU VỰC MỞ RỘNG (TỪ 50 ĐẾN 57)

 Ngân hàng Eximbank
 1, 2
 Ban Tổ chức  3,4
 Phòng Hợp tác Quốc tế
 5, 6, 7, 8, 53
 Unilever Việt Nam
 9, 10
 Ngân hàng Sacombank
 11, 12, 13
Vietnam Esports

 56, 57
 
 VTC Intecom
 
 50
 Công ty Cổ phần DKT
 
 51
 Công ty Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 
 52
 Ngân hàng Phương Đông
 54
 PAVietnam
 55KHU VỰC DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAN HÀNG
A- KHU VỰC BÊN TRÁI
(TỪ 14 ĐẾN 31)

 14
Ngân hàng VIB


   20
Ngân hàng An Bình


22
DKSH Việt Nam


 15
IBSV

   21
Tập đoàn Hoa Sen


23
Tập đoàn Hoa Sen
16
Ngân hàng Đông Á


   24
Dệt may Thành Công


26
Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 17
Smart Train


   25
CPA Australia


27
Ngân hàng TMCP Sài Gòn18
P&P LAW FIRM

   28
ACCA Việt Nam

30
TPBank

 19
Avery Dennison

   29
Suntory Pepsico

31
Suntory Pepsico


B- KHU VỰC BÊN PHẢI 
(TỪ 32 ĐẾN 49)
 32
AGS Group

 34
ICAEW

   44
Ajinomoto VN

 33
Holcim Vietnam


 35
KDDI

   45
Ajinomoto VN


 36
FTMS Việt Nam


 38
Grant Thornton

   46
Asian Holding


 37
Bosch Engineering

 39
Bosch Engineering

   47
Fourth Valley Concierge


40 
RecruitVN

 42
CMG

   48
Wealth Career

41
Shopee

 43
Concung.com

   49
Mỹ phẩm Sài GònCHI TIẾT KỸ THUẬT GIAN HÀNG


         
           
 14

Ngân hàng VIB
Ngân hàng An Bình
         
 20

22

DKSH Vietnam
 15   Tập đoàn Hoa Sen 
 21

23

Tập đoàn Hoa Sen

 14

Ngân hàng VIB
Ngân hàng An Bình
         
 20

22

DKSH Vietnam
 15   Tập đoàn Hoa Sen 
 21

23

Tập đoàn Hoa Sen

 14

Ngân hàng VIB
Ngân hàng An Bình
         
 20

22

DKSH Vietnam
 15   Tập đoàn Hoa Sen 
 21

23

Tập đoàn Hoa Sen© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN