LIÊN HỆ

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC - NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG 2017


TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 08 37244555 (ext. 6631)

© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN