TỔNG QUAN VỀ UCD 2015


MỤC ĐÍCH
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂMTHÀNH PHẦN THAM GIA---

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN - CES
Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 08 37244555 (ext. 6631)
Website: http://ces.uel.edu.vn  hoặc http://careerday.uel.edu.vn 
Email: careerday@uel.edu.vn 
Fanpage: http://facebook.com/UELCareerday

 Hoặc quý đơn vị có nhu cầu

- Tham gia tài trợ chương trình vui lòng liên hệ Anh Lương Tuấn Long, điện thoại: 0909.662.602

- Tham gia các hoạt động tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp vui lòng liên hệ Anh Lê Văn Vĩ, điện thoại: 0905.962.946

- Tham gia hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đăng ký gian hàng vui lòng liên hệ Anh Lê Vân, điện thoại: 0948.963.368 
© UEL Career Day 2017 - TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN